קטגוריות
04-8445744

50 יהלומים צהובים לשיבוץ ליטוש עגול בקוטר: 0.70 מ"מ ניקיון: i1-i3

תיאור

50 יהלומים צהובים לשיבוץ ליטוש עגול בקוטר: 0.70 מ"מ ניקיון: i1-i3

50 יהלומים צהובים לשיבוץ ליטוש עגול בקוטר: 0.70 מ"מ ניקיון: i1-i3

50 יהלומים צהובים לשיבוץ ליטוש עגול
קוטר: 0.70 מ"מ
ניקיון: i1-i3

מוצרים באתר