קטגוריות
04-8445744

אופל אש – אתיופיה עגול במשקל: 1.4 קרט מידה: 0.8 מ"מ

תיאור

אופל אש – אתיופיה עגול במשקל: 1.4 קרט מידה: 0.8 מ"מ

אופל אש – אתיופיה עגול במשקל: 1.4 קרט מידה: 0.8 מ"מ

מוצרים באתר