תקשור

תקשור — קשר. התקשור כרוך בלימוד הטכניקה ותרגול בבית.

התרגול עושה את המתקשר טוב יותר ויותר… בהתפתחות נכונה אפשר להיות מדיום. הדבר דורש השקעה, התמסרות, וביטול האגו.

תקשור — כל דרך של יצירת קשר עם יישויות רוחניות או עם רמות תודעה גבוהות של עצמנו.

חשוב שהתשובות שנקבל יהיו נכונות ואמינות.

החשיבות עם מי מתקשרים אינו חשוב בתנאי שנתקשר עם יישויות אור.

בתהליך תקשור לראות עתיד הנשמה שלנו נמצאת בחיבור גם בהווה וגם בעתיד.

למעשה הנשמה מתרחבת למימד אחר. אפשר להגדיר זאת כחיבור אל תת המודע.

המתקשר משנה מצב תודעה בתהליך התקשור.

קיימים 3 עולמות שאפשר לתקשר איתם…

עולם תחתון — מתים.

עולם תיכון — רוחות טבע וחיות.

עולם עליון — יישויות אור ומלאכים.

קיים מודל 7 השלבים למתקשר מתחיל.

שלב 1 — המתקשר העתידי מתעניין בנושא, נחשף לנושא, שומע, קורא ומשוחת.

שלב 2 — קורה משהו משכנע, חוויה באמצעות מישהו אחר.

שלב 3 — מתחילים ללמוד את הנושא. להכנס לתחום לזרום ולגדול.

שלב 4 — שלב בו דברים מתחילים לקרות. תחושות כלליות, צבע, חום, מסר, שלב

שבו חווינו בעצמנו.

שלב 5 — יכולת מתחדדת. מסרים מקבלים משמעות, התחושות מובנות לנו.

שלב 6 — שלב שבו אנו סומכים על זה ומיישמים מה שקיבלנו.

שלב 7 — מתחילים לתקשר עבור אחרים. יש מספיק בטחון לעזור למישהו אחר.

התקשור נועד לעזור לנו לממש את הקארמה דרך המסרים של המדריכים כדי שהדרך תהייה קלה יותר.

סוגי מדריכים

מדריך אישי – נמצא איתנו מלידה עד מוות. בדרך כלל מלווה אותנו מספר גלגולים עד שאנו עולים בתדר ואז מלווה אותנו מדריך חדש גבוה יותר.

הרובד הרוחני הוא הרובד הכי עסקי… מדריך צריך גם להפיק תועלת מאיתנו…

מדריך בוחר את האדם בגלל משהו משותף מראש. בדרך כלל זוהי נשמה שמאוד קרובה לנו.

סוג שני של מדריכים הם מדריכים ספציפיים לנושא מסוים.

סוג שלישי של מדריכים הם מדריכים חולפים. הם באים להתערב בחיינו רק כדי להוציא לפועל נושא מסוים. תמיד יש סיבה שהם באים… או סיבה שלנו או חוב שלהם.

ישנו סוג מדריך שהוא המלאך השומר. הוא משגיח על מיליוני אנשים. לדוגמא, המלאך רפאל. המלאך גבריאל. המלאך רזיאל…

בתקשור עם יישויות ישנן מספר סוגי יישויות:

1 – בגוף פיזי – אנחנו.

2 – בלי גוף פיזי — רוחות מתים או מתגלגלות, או אותרים שכבר סיימו מחזור לידה ומוות.

3 – לא אנושיות — נמצאות בגוף לא אנושי… חוצנים, רוחות טבע, בעלי חיים.

4 – לא אנושיות — נמצאות ברח או באתר… מלאכים, אנרגיות ממימדים שונים…

תקשור

התקשור — קליטה על חושית.

במהלך חיינו אנו נתקלים ביומיום במסרים, אם היינו עוצרים וחושבים היינו מבינים את משמעות המסר ופועלים לפיו. מסרים מסוג זה משמעותיים ביותר לחיים. אחד הדרכים מתת המודע לתת לנו תשובה היא להעביר מסר בחיי היומיום.

העברת האינפורמציה באה לידי ביטוי בסמל ובפרשנות אשר אנו נותנים לסמל שקיבלנו. הפרשנות היא אישית לכל אחד.

אם היקום אינו מאותת בצורה יזומה אפשר להשתמש בטכניקות שונות לקבל תשובה.

טכניקת אינבוקציה

הרעיון לזמן מדריכים כאשר אנו זקוקים לעזרה או לתשובה מהיקום.

לזמן אולי מדריך מסוים להביא לידי מימוש משהו מסוים.

על ידי כתיבה ממשית מה אנו מבקשים לקבל מהיקום. לוקחים דף, מנקים את הראש ממחשבות, רושמים בכותרת:" אני קורא ליקום ומבקש לזמן אלי מדריך רוחני שילמדני… בתנאי לא לפגוע באף אחד ולא על חשבון אדם אחר."

לכתוב בעט אדום על נייר חלק שלם.

לשאת את זה עלינו במשך שבוע ימים.

בדרך כלל כדאי במולד הירח. כל ראש חודש.

לאחר שבוע לשרוף את הנייר.