להקשיב לקונדליני

להקשיב לקונדליני

להקשיב לקונדליני
נתיב התודעה מתחיל בגוף הפיזי. אנו חשים , אנו חווים. ואז אנו יודעים.
בחירות והחלטות אישיות שלנו אמורות לעלות מהקונדליני. אבל בגלל שלא תמיד הקונדליני שלנו עובד במלואו התהליך עשוי להיות איטי.
כאשר אנו מחפשים חברת אנשים אחרים לכל מטרה עלינו להתייחס לצורה
שהם נראים או למה שהם מספרים על עצמם. אלה לאופן
שבו הגוף שלנו מגיב כשאנו נמצאים במחיצתם. יש להתייחס לרמת האור שלהם.
הזמנים המודרניים מוכיחים לנו שאין דבר שאינו משתנה.
האתגר שלנו כיחידים הוא לקבל את השינוי ולשלוט בו.
הסתגלות… זהו הסוד.
ברמה התאית שינוי לא מבוקר יכול ליצור סרטן. זהו ברמת המיקרו…
ברמת הקוסמוס רק אם נשלוט בשינוי באמצעות ארגון מחדש מודע של חיינו ,
ונפנה לעבר אותם יסודות הנושאים אור, נוכל לחזק את עצמנו ולהגן על עצמנו מפני מחלות הרסניות…  רק מתוך בחירה מודעת של קבלת השינוי והאפשרות לשלוט בו אנו נוכל להתפתח ולבחור באופן מודע את כיוון השלמות.  אלו הם הקווים המנחים כל אדם וכל מטפל ומרפא בטיפול במחלה
בטי עזרא  \ ניו אייג'

להקשיב לקונדליני
להקשיב לקונדליני